Vastgoedadvies

Wanneer ben ik de juiste adviseur voor u en u de juiste opdrachtgever voor mij?

Het soort opdrachtgever is voor mij van minder belang dan het soort opdracht c.q. onroerend goed.

Mijn specialisme is bedrijfsmatig onroerend goed. Daaronder valt alles wat te maken heeft met industrie-/bedrijfsterreinen, grond en gebouwen t.b.v. op-/overslag, productie.
Voor wat betreft het soort opdracht luidt mijn devies ‘hoe complexer, hoe beter’.
U bent de juiste opdrachtgever voor mij als het gaat om bovenstaand onroerend goed en u de volgende dienst(en) wenst:

  • Due- dilligence als u voornemens bent een (grootschalige) locatie aan te huren of te kopen. Hierbij komt de onderste steen boven zodat u exact weet waar u aan begint en wat de risico's en potentie zijn.
  • Als u voornemens bent een locatie te verkopen en op voorhand wilt weten welke aspecten de waarde beïnvloeden en in de onderhandelingen een rol kunnen spelen
  • Als u een locatie heeft of wilt kopen met het oog op (her)ontwikkeling
  • Daarnaast is een belangrijk punt waar vaak te weinig aandacht aan wordt geschonken, het formaliseren van de (ver)koopvoorwaarden en de naleving hiervan. Ook hierin kan ik een belangrijke rol voor u spelen hetgeen een hoop toekomstige problemen kan voorkomen.

Wanneer ben ik de juiste adviseur voor u:

  • als u zoekt naar een integere, ervaren adviseur die kennis heeft van alle randgebieden zoals bodemproblematiek, publiek- en privaatrechtelijke factoren. Hierdoor spaart u tijd en geld uit omdat niet voor elk wissewasje een specialist ingeschakeld dient te worden. Daarnaast, in geval van due-dilligence, stuur ik de externe specialisten dusdanig aan dat de adviezen die zij geven samen een coherent totaalbeeld vormen i.p.v. losse adviezen die niet te combineren zijn
  • als u een adviseur zoekt die tot het uiterste gaat om uw belang te dienen i.p.v. zo snel mogelijk een deal te doen.
  • Als u een houdbaar advies wilt hebben. D.w.z. een advies dat niet alleen in het heden zijn functie heeft maar ook op de lange(re) termijn werkzaam blijft.


Ook als u speelt met het idee om een concept te creëren dat een maatschappelijke meerwaarde heeft danwel innovatief is, ben ik de juiste adviseur voor u.