Media-advies

Media is een breed begrip. Voor Trias Sanitas staat Media voor tv-formats. Om het nog nauwkeuriger te zeggen: het bedenken en ontwikkelen van formats die anticiperen op huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en in het verlengde daarvan op de kijkerbehoefte.
Afhankelijk van het soort programma adviseer ik tevens tijdens de productie om de essentie van het format te waarborgen.

Trias Sanitas is een adviesbedrijf, geen productiebedrijf. Zodoende zijn de diensten met name interessant voor tv-producenten, zenders en bedrijven die vernieuwende content willen voor hun tv reclame spotjes.

In de afgelopen 10 jaar is gebleken dat ideeën waarmee ik rondliep op basis van ontwikkelingen die ik verwachtte gemiddeld tussen de 1 en de 3 jaar later in de maatschappij terug te vinden waren.
Deze maatschappelijke betrokkenheid en toekomstvisie in combinatie met een genetisch bepaalde creatieve geest hebben ertoe geleid dat ik ideeën en concepten vorm ben gaan geven in formats.
Inmiddels zijn er 5 hoofdformats en 10 spin-offs ontwikkeld waarvan er momenteel 2 met een productiemaatschappij worden doorontwikkeld.

Mijn voordeel voor u als opdrachtgever is dat ik door mijn andere activiteiten niet verblind word door een strikte ‘tv focus’. Zodoende ontwikkel ik formats met 1 been in de maatschappij door de bril van de kijker. Door dit ‘out of the box’ denken, zijn de formats vernieuwend en gericht op wat er in de maatschappij en daarmee de kijker speelt en gaat spelen.
Met het bovenstaande in het achterhoofd ben ik geen geschikte adviseur voor formats die voortborduren op een bestaand thema of gericht zijn op strijd.

De reeds ontwikkelde formats hebben allen een focus op betrokkenheid bij mens en maatschappij, feel good, leerelement en wat gelukkig ‘in’ is door Al Gore: natuurbewustzijn.

Aangezien een kijker een gewoonte dier is en ‘te’ innovatief averechts werkt, hebben alle formats elementen van kijkerhits.